Generalforsamling

Generalforsamling afholdes i april måned.

Skriftlig indkaldelse sendes per e-mail til alle medlemmer senest 14 dage før. De medlemmer, der ikke måtte have en e-mail-adresse, modtager indkaldelsen med post i stedet.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 5. marts samme år.

Hent generalforsamlingsreferat fra 28. april 2016