KONTINGENT

Kontingentet for 2023 er fastholdt på kr. 410,00 pr. parcel. Kontingentet inkluderer kr. 198,00 til snerydningsordning og henlæggelser til vejfond.

Perioden dækker 01.01.2023 til 31.12.20123

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, som afholdes i april måned. Kontingentet opkræves ultimo juni.

For spørgsmål til betaling af kontingent, kontakt Kassereren