EKSEMPLER PÅ VEDLIGEHOLD AF FORTOVE OG SKEL

Bestyrelsen har forholdt sig til de konkrete eksempler nedenfor, således at grundejerne har mulighed for at finde ud af om deres fortov og/eller skel overholder den fortolkning, som bestyrelsen har ifht. til de formelle regler.

Eksempel 1

✅ Fortovet i baggrunden er perfekt – ingen ukrudt.

❎ Syren hænger (for lavt) ud over fortov.

❎ Ukrudt i forgrunden er for stort. Asfalten i højre side ødelægges.

Eksempel 2

✅ Grenen stikker ud, men generer ikke nogen.

✅ Fortovet er perfekt – ingen ukrudt.

Eksempel 3

✅ Fortovet er perfekt – ingen ukrudt.

❎ Hæk skal klippes ca. 15 cm. ind målt fra højre side af fliserne, da den ellers vokser ud over kanten af flisen.

Eksempel 4

✅ Hæk er mere end 15 cm fra kanten af flisen og har plads til at vokse om foråret indtil den klippes.

❎ Ukrudt i midten af fortovet og i højre side er alt for stort. Asfalten i højre side ødelægges.

Eksempel 5

❎ Ukrudt i midten af fortovet for stort.

❎ Hæk skal klippes ca. 15 cm. ind målt fra højre side af fliserne. Den vokser allerede ud over kanten af flisen.

Eksempel 6

✅ Der er ikke noget ukrudt foran indkørslen.

✅ Hæk forrest i billedet.

❎ Ukrudt forrest i billedet.

❎ Hæk længst borte skal klippes ca. 15cm. ind målt fra højre side af fliserne. Den vokser allerede ud over kanten af flisen.

Eksempel 7

✅ Fortov er helt perfekt.

❎ Hæk skal klippes ca. 15 cm. ind målt fra højre side af fliserne.

Eksempel 8

❎ Ukrudt i kantstenen, i midten og ind mod skel er alt for stort.

Eksempel 9

✅ Ukrudt i midten af fortovet.

❎ Ukrudt til højre er alt for stort.

❎ Hæk (buske) skal klippes ca.15 cm. ind målt fra højre side af fliserne. e.

Eksempel 10

✅ Ukrudt i midten af fortovet.

Ikke ok: Buske m. gule blomster og hæk. Skal klippes ca. 15. cm. ind målt fra højre side af fliserne. Den vokser allerede ud over kanten af flisen i venstre side.

Eksempel 11

✅ Ukrudt er helt perfekt.

❎ Den runde busk forrest i billedet, går langt ud på fliserækken.

Eksempel 12

✅ Intet at bemærke. En rollemodel.

Eksempel 13

✅ Intet ukrudt i chaussestenene mod vejen.

❎ Ukrudt er for stort mellem fliserne og ind mod hækken.

Eksempel 14

✅ Små stenbedsplanter såvel som fortovet i baggrunden.

❎ Ukrudt imellem fliser forrest i billedet.