GODT NABOSKAB

Grundejerforeningen opfordrer alle medlemmer til at udvise ”Godt naboskab”. ”Godt naboskab” dækker over en traditionel god tone og opførsel overfor hinanden, samt området vi bor i.

“Godt naboskab” indeholder disse tre grundlæggende værdier:

1) Hensyn. Vis hensyn overfor andre mennesker og området vi bor i. Opfør jer overfor andre, som I gerne vil have, at de opfører sig overfor jer. Alle har f.eks. en interesse i ikke konstant, at skulle kigge ned på fortovet for at undgå hundeefterladenskaber under fodsålerne eller for ikke at skulle være utrygge, når børnene leger på vejen.

2) Respekt. Respektér at vi er forskellige og at “det er okay” (at vi er forskellige). Vi skal ikke partout være enige i alt. Deri ligger også respekt for, at “den anden” har en anden mening om tingene.

3) Dialog. Når du taler med naboen om “deres store gran, som skygger for morgensolen”, så forsøg at forstå naboens synspunkt før du forklarer din egen sag – som en gammel talemåde siger: “Tale er sølv, tavshed er guld”. Hvis man ikke er helt enige i løsningen (“Fæld granen!”) kan det ofte være en god idet, at fortælle til at starte med, hvad ens målsætning er (“Mere lys i køkkenet”). Der kan jo findes andre løsninger på opgaven, end den man selv er kommet frem til (“Hvad med en topkapning?”) ;-).
Der er effektive råd til at forebygge indbrud bl.a. under ferie ved at hjælpe hinanden. Se mere under “Når I skal på ferie.
Desuden dækker dialog over, at grundejerforeningen opfordrer til, at man lærer sine naboer at kende og er hjælpsomme overfor hinanden.