SKEL MELLEM NABOER

Hegnet i skellet mellem to ejendomme er et fælles hegn. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud (hæk, plankeværk osv.). Reglerne og deres anvendelse er beskrevet i en pjece om hegn, og du kan læse hele hegnsloven på www.hegn.dk.

Opstår der uenighed om hegnet er det altid bedst at finde en mindelig løsning ved dialog naboerne imellem. Hvis det ikke er muligt at finde en mindelig løsning, kan du anmode om et hegnssyn efter hegnslovens bestemmelser.

Du finder mere information om skel mellem naboer på roskilde.dk.