PASNING AF FORTOV OG SKEL

Som grundejer har du pligt til året rundt at vedligeholde arealer ud til veje, fortove, stier og fællesarealer, som er åbne for almindelig færdsel.

Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk helt ind til ejendommens skel.

Du skal også holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt.

Formålet er, at gående og trafikanter kan komme uhindret frem på både fortove, stier og veje, og desuden at forlænge holdbarheden af f.eks. chaussesten og asfaltstriben på fortovene.

Hent grundejerforeningens korte Pasning-af-fortove-og-buske-mod-skel.pdf

Se mange eksempler på grundejerforeningens fortolkning af ovenstående hér.

Læs endeligt meget mere på roskilde.dk.